Veggarbeider
7701
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-7701,elision-core-1.0.10,ajax_fade,page_not_loaded,qode-theme-ver-4.4,wpb-js-composer js-comp-ver-6.3.0,vc_responsive
Title Image

Veggarbeider

Om dette arbeidet

I framstillingen av disse arbeidene anvender jeg silketrykk og blandet teknikk. Ofte bruker jeg lin som materiale. Jeg arbeider med pigmentfarger, og når jeg bruker bladsølv og -gull, legges dette på med et tokomponent tekstillim.

Teknikk

Jeg arbeider med silketrykk og blandet teknikk. Ofte bruker jeg lin som materiale. Jeg arbeider med pigmentfarger, og når jeg bruker bladsølv og -gull, legges dette på med et tokomponent tekstillim.

 

Jeg arbeider med ornamentikk, forenkling og forstørring.
Ornamentikk har vært brukt i alle kulturer gjennom århundrene, både i religiøse sammenhenger og i folks vanlige hverdag.

 

Selv er jeg opptatt av hva som skjer i verden og omkring oss, og fletter det ofte intuitivt inn i arbeidene mine. Siden jeg arbeider med ornamentikk, bruker jeg det til å skape ordløse dikt.

 

Ornamentet er uløselig knyttet til det universelle, noe enhver kan kjenne seg igjen i på en eller annen måte.

 

Jeg er opptatt av det magiske og det spirituelle, og forsøker ved å bruke sølv og gull i arbeidene mine, å heve dem litt over det jordnære.

 

På en av mine første reiser til India kom jeg til Jaipur, hovedstaden i Rajastan. Jeg gikk rundt i gatene og plutselig hørte jeg en sterk klingende lyd. Det klang i mange toner, som om noen slo på noe. Jeg ble nysgjerrig og gikk mot lyden som ble sterkere og sterkere. Plutselig befant jeg meg i et område hvor lyden ble helt intens.  Inne i små åpne rom rett opp fra gaten satt menn i sirkler og banket på metall. De satt nedover hele gaten, de banket og banket.

 

Det viste seg at det var små sølv- og gullstykker de satt og banket på. Jeg kom i snakk med dem og de fortalte stolt om arbeidet sitt. De begynte med et lite stykke på 1,5×1,5 cm. Og med de litt spesielle hammerne hamret de ut firkanten til et rektangulært stykke på 15×8 cm. På fire timer klarte mennene å banke ut 170 biter. De satt og banket fra morgen til kveld, slik de har gjort i århundrer.

 

India har en bred tradisjon på bruk av bladsølv og –gull. Det brukes på alt fra dekor i templene til pynt på godteri.

Technique

I work with screen printing and mixed media. I often use linen as a material. I work with pigment colors, and when I use silver and gold leaf, this is applied with a two-component textile glue.

 

I work with ornamentation, simplification and enlargement.
Ornaments has been used in all cultures over the centuries, both in religious contexts and in people’s ordinary everyday lives.

 

I am interested in what’s happening in the world and around us, and I often intuitively weave it into my work. Since I work with ornamentation, I use it to create wordless poems.

 

The ornament is inextricably linked to the universal, something anyone can recognize themselves in one way or another.

 

I am concerned with the magical and the spiritual, and try to use silver and gold in my works, to raise them a little above the earthly.

 

On one of my first trips to India, I came to Jaipur, the capital of Rajastan. I was walking around the streets and suddenly I heard a loud ringing sound. It sounded in many tones, as if someone was hitting something. I became curious and went towards the sound that got louder and louder. Suddenly I found myself in an area where the sound became quite intense. Inside small open spaces right up from the street, men sat in circles knocking on metal. They sat down the whole street, they knocked and knocked.

 

It turned out that it was small pieces of silver and gold they sat and knocked on. I talked to them and they proudly told me about their work. They started with a small piece of 1.5 × 1.5 cm. And with the slightly special hammers, they hammered out the square into a rectangular piece of 15 × 8 cm. In four hours, the men managed to knock out 170 pieces. They sat and knocked from morning to night, as they have done for centuries.

 

India has a broad tradition of using silver and gold leaf. It is used for everything from decorating temples to decorating candy.

Materiale

Bladgull, bladsølv og pigment på linlerret

Størrelse

Diverse størrelser. Fra 60 x 60 cm (bxh) til 255 x 305 cm (bxh)

År

2002-2020

Fotograf

Atle Johnsen, Fidel Korda, Gro Jarto og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

Kategori

Veggarbeider